محمد

محمد

خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

23 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم اینه که مکالمه زبانم رو بهتر بکنم

سطح زبانیم ادونسه. پارتنر مرد یا زن برام فرقی نمیکنه هدفم زبانه نه چیزی دیگه ای

سه الی چهار بار(هر بار 30 تا 45 دقیقه) در هفته هم بیشتر عصرها میتونیم کار کنیم به غیر از دوشنبه و پنجشنبه