الی

الی

تهران - پردیس

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

مهاجرت دارم دنبال پارتنر زبان المانی خانم برای بهتر شدن مکالمه ام میگردم