محدثه میرتیموری

محدثه میرتیموری

گلستان
گرگان
سن : 21
خانم
انگلیسی
متوسط

سطح متوسط دارم بیشتر میخوام راجع به موضوع های مختلف صحبت کنیم که اسپیکینگ تقویت بشه