آرمان بردبار

آرمان بردبار

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

منظم بودن برام مساله مهمیه.