شعله پناهی

شعله پناهی

فارس - شیراز

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام

می‌خوام برای آیلتس سلف استادی کنم و دنبال پارتنر درس خون منظم و مشتاق برای شروع کردن کتاب مایندست هستم.

بالطبع اسپیکینگ و سایر اسکیل هارو هم باهم کار میکنیم.

سطحم 6