حمید

حمید

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مدرس دانشگاه

دکترای عمران

در حد intermediate