سید وحید مروج

سید وحید مروج

اصفهان
کاشان
سن : 27
آقا
انگلیسی
متوسط

هدفم اینه برای سال دیگه برای دکترا  اپلای کنم . دنبال یک پارتنر پایه میگردم که گفت و گو کنیم.