علی پورمهران

علی پورمهران

اردبیل - اردبیل

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

25 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای ازمون ایلتس اماده میشم پارتنر برای اسپیگینگ