ابوالفضل زارعی

ابوالفضل زارعی

خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

حدود دو ماهه که شروع به یادگیری کردم.سطحم A1.1  هست و هدفم یادگیری هرچه بهتر زبان آلمانی با ارتباط با دیگرانه و دلیلش مهاجرته.معمولا اول صبح و شب وقت ازاد دارم.