راضیه عبدی

راضیه عبدی

مرکزی - شازند

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

میخوام روان صحبت کنم