حافظ جعفری

حافظ جعفری

زنجان
ابهر
سن : 31
آقا
انگلیسی
متوسط

دنبال یه پارتنر با انگیزه برای مکالمه میگردم