مجتبی حافظی

مجتبی حافظی

قم - قم

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبانم متوسطه