فاطمه

فاطمه

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

26 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

Intermediate

تا آبان میخواهم برای آزمون تافل آماده بشوم

دلم میخواهد برای speaking و writing آمادگی پیدا کنم