پریسا

پریسا

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

37 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

 ارتقاء اسپیکینگ برای آیلتس 7. در حال حاضر سطح اسپیکینگم 5 .