سیدرضاپورطراح

سیدرضاپورطراح

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

42 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف تمرین مکالمه و تسلط به فن بیان انگلیسی

مکالمه همه روزه بین ساعت ۳ تا ۵ یا ۷ تا ۸