محدثه میرتیموری

محدثه میرتیموری

گلستان - گرگان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح متوسط دارم بیشتر میخوام راجع به موضوع های مختلف صحبت کنیم که اسپیکینگ تقویت بشه