سید وحید مروج

سید وحید مروج

اصفهان - کاشان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم اینه برای سال دیگه برای دکترا  اپلای کنم . دنبال یک پارتنر پایه میگردم که گفت و گو کنیم.