مونا

مونا

اصفهان - برخوار

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

16 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم دادن آیلتس و سطحم هم b2 هست ساعات مشخص نیست چون خودمم درس دارم ولی سعی میکنم فعال باشم