فاطمه محسنی

فاطمه محسنی

تهران
تهران
سن : 29
خانم
انگلیسی
متوسط

پارتنربرای آیتلس میخوام سطحم تقریبا b2 هست و میخوام تا حدود ۳ ماه دیگه آیتلس بگیرم