مریم عبادی

مریم عبادی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

نیازمند پارتنر خانم در سطح اسپیکینگ 6 و برای هدف نمره آیلتس 7 هستم.