عماد احمدی

عماد احمدی

تهران
تهران
سن : 38
آقا
انگلیسی
متوسط

سلام هدفم تمرین و مکالمه و رسیدن به سطوح عالی