زینب رضایی

زینب رضایی

گیلان - رشت

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم تقویت مهارت های زبانی به خصوص speaking

سطحم upper intermediate

مدرس زبان کودکان هم هستم

یک تا ۲ جلسه در هفته ۱ ساعته. غیر حضوری

فقط پارتنر خانم