مازیار دیندار

مازیار دیندار

فارس - شیراز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

دنبال یه پارتنر میگردم که با هم بتونیم آلمانی کار کنیم و مکالمه مهمترینشه.

مرد یا زن فرقی نمیکنه

سطحم هم پایینه چون تازه شروع کردم