بهرام رستمی

بهرام رستمی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

قصد مهاجرت به اتریش  سطح A