فرید

فرید

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

37 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

یادگیری زبان آلمانی از a1 تا سطح b2.

در مورد زمانهای تمرین توافق میکنیم