یاسر

یاسر

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

37 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

سطح A1 آلمانی هستم. قصد مهاجرت دارم.