رویا

رویا

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

45 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

ساعات خاصی در نظر ندارم ولی می تونم برای همون روز برنامه ریزی کنم.