محمد غلامیان

محمد غلامیان

فارس - شیراز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

رسیدن به سطح پیشرفته

در حال حاضر تازه شروع کردم و مبتدی هستم