مهرداد

مهرداد

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

امدم که یاد بگیرم

یک شعاری هم دارم

نداری، نخواستی