افسون سلیمی

افسون سلیمی

آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

37 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

آموزش زبان ترکی استانبولی و آذربایجانی و انگلیسی 

ساعات کاری بعد از ظهر از ساعت ۵  

آموختن زبان آلمانی