هادی موسایی

هادی موسایی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

38 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

به خاطر تاثیری که پارتنر توی یادگیری زبان داره میخوام به این شکل عمل کنم