فرناز

فرناز

---
---
سن : 20
خانم
انگلیسی
متوسط

من سطح زبانم متوسطه. بعد از عید آزمون آیلتس آکادمیک دارم و برای منظم خوندن و همچنین تقویت اسپیکینگ به یه پارتنر نیاز دارم.