صادق سلطانی

صادق سلطانی

مرکزی - اراک

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

25 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مشغول مطالعه زبان انگلیسی هستم به صورت روزانه با برنامه مشخص، یه نفر پایه مطالعه و صحبت