ندا دورقی

ندا دورقی

خوزستان - خرمشهر

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

سلام من کارمند هستم و تایم ازاد من بعد از ساعت هشت شب شروع میشود هدفم از یادگیری زبان مهاجرت کاری به المان است