دنیا احمدی

دنیا احمدی

البرز
فردیس
سن : 18
خانم
انگلیسی
متوسط

من در سطح متوسط هستم و میخوام صحبت کردنم قوی بشه ، روزی نیم ساعت کافیه