حسین

حسین

فارس
شیراز
سن : 26
آقا
آلمانی
متوسط

A2 پارتنر تا رسیدن به b2