ساسان قدیمی

ساسان قدیمی

گیلان
رشت
سن : 32
آقا
انگلیسی
متوسط

دنبال يه پارتنر هستم براي تقويت مهارت گفتاري زبان انگليسي