کرمی

کرمی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

26 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

پیشرفت در مکالمه زبان انگلیسی جهت هماهنگی پیام بدید