آیلین افشار

آیلین افشار

ترکیه

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

ترکی

یادگیری