شهره

شهره

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

44 ساله

پارتنر زبان

فرانسوی

برای تقویت مکالمه فرانسه و همین طوری بحث و گفتگو در مورد موضوعات مختلف به زبان فرانسه.

فقط پارتنر خانم پیغام بدن ممنون

سطح B1