امیرحسین دهقانی

امیرحسین دهقانی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

22 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من از لحاظ محاوره ای انگلیسی رو متوجه میشم ولی از لحاظ کتابی چند سالی هست ازش فاصله گرفتم  یه منبع خوب پیدا کردم که از basic  کتابی دارم میخونم  
 به یه پارتنر احتیاج دارم که باهم بخونیمو جلو بریم که در حدود دو ماه به intermediate  میرسیم