زهراشهرابی

زهراشهرابی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح متوسط رو به بالا  پارتنر برای مکالمه روزانه