فرناز

فرناز

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

20 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من سطح زبانم متوسطه. بعد از عید آزمون آیلتس آکادمیک دارم و برای منظم خوندن و همچنین تقویت اسپیکینگ به یه پارتنر نیاز دارم.