هاجر حقدادی

هاجر حقدادی

گیلان
رشت
سن : 32
خانم
انگلیسی
متوسط

توی وقت های آزادم میتونیم با هم مکالمه تمرین کنیم .متن بنویسیم و ویرایش کنیم یا راجع به کتابهای زبان اصلی و خلاصه کتاب ها صحبت کنیم . لطفاً سر ساعتی که هماهنگ میکنیم ؛حضور داشته باشید .