محمد رضا عصاری

محمد رضا عصاری

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

46 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

فردی آرام و کوشا