فریما

فریما

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

سلام، من از نظر مکالمه در سطح A2 هستم ولی تا B2 خوندم