سارا

سارا

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

در سطح intermediate  هستم و به زودی میرم برا ازمون آیلتس