زینب

زینب

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح B2, هدفم تمرین انگلیسی هست، با پارتنر خانم تمایل به تمرین دارم