زینب

زینب

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم تمرین انگلیسی هست