زینب

زینب

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم تمرین انگلیسی هست

سطح eight8 هستم