آندیا ق

آندیا ق

فارس - لارستان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

20 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

گمونم در حد پنج آیلتس باشم. قصد دارم طی چند ماه آینده به هفت برسم