سجاد زادیان

سجاد زادیان

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف نمره 7 ایلتس

سطح خودم متوسط