جابربحرانیان

جابربحرانیان

هرمزگان - بندرعباس

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف ارتقامکالمه سطح متوسط روزی حداکثر یک ساعت